New Eritrean Film 2019 - መስቀላዊ መንገዲ Part 2

Publicerades den 14 apr 2019
Copying, uploading this product, may cause termination of your account.
©SOYRA ENTERTAINMENT,LLC 2018
Subscribe for more Music, Drama and Movies of Eritrea and Ethiopia.
#SoyraEritrea #Tigrigna #Eritrea #Tigray #Ethiopia #Cambia Movie #KambiaEritreanMovie

Kommentarer

 • ኣነስ እንታየን ኣብ ኤሮፕ ደለዋ ኩለን ፋራ ይብል ኔረ ለካ እዘን ሃሀረሰብ ጥራይ'የን ወጼን ኦርጂናለ ኣይወጻን ደለዋ ክትወጻ ኣለክን ነተባብዓየን ጀምዓ ቅቅቅ ወዲ ምዘሎ ጉኑፍ ቅቅቅቅቅ ቤላ ፊልም ኣርቲስት ቢንያም ፍስሃጽዮን ግን ወዲ ምዘሎ ክኣልያ ኔርዎ ደጊመ ቤላ ፊልም ከይትኮልፉና ደኣ እምበር ቅቅቅቅ

 • እዚ ትግርኛስ ብምግንጫር ብምግታር ጥራይ ዲዩ ዝግለጽ ኩሉ ዘረባኹምሲ ግትር ትርር ዝበለ ዶስ ኤርትራውያን በቃ ኮምኡ ኢ?? ካልእ ከኣ ምስላ ጽቡቕኳ ክነሱ በዚሑ ኣብዚሕኩሞ።

 • Like

 • Wawwwww Xubuk srah

 • Xbuke srah

 • yeakl yekl film amsilka xerfi

 • Ahhhhh mexawetikin eba konna bekaat abey elkinio entay aynet shgrat face ngebr alena

 • Ab ገለ ክፋል ናይ ድምጺ ጸገም ኣሎ (ብዙሕ ኣይኮነን) ፡ ካልእ ኣብ ሓደ ርእየት scene ነዊሕ ግዜ ምውሳድ ነዛ ሓዳስ ፊልም ኣሰልቻዊት ይገብራ ኣሎ ሞ ነዊሕ ከይከድኩም ኣዐርይዎ። plz.

 • You are so nusty. Stop.!!!!!

 • Nezi gedifka do kertet elwa kiros ...asmera shkor nafiknaia

 • U welcome

 • Wwwwww Nice film

 • Entay eyen azen awald degege zebla teum do mesilwen eyu nebalna mekerana xegibnas kulu gize dege😱😱😱

 • Nice one ☝️

 • ብተዓም መሳጢት ፊልም አያ ቀጽሎ ብንያም

 • I liked this movie from Las Vegas best movie great job

 • መስከላዊ መንገዲ beal wexaei ልቢ ሳለም ፥ኣሰባባር ኮካህ፤ ድህሪ ቲ ርኪብ

 • Filmi malet abzi neheletka

 • Xbuq srah qexlwo deqi Halal meret

 • Das finde ich ist toll,

 • ቢንያም ናይ ብሓቂ ጥበብ ዝሓለፎ ስራሕ ዩ ። ጽሑፋትካ ኩሉ ኣንቢበዮ የ ናይ ምንባብ ባህሊ ንባብ ከጥሪ ዘኽኣልኒ ከኣ ዩ ። ስለዚ እተን ካልእ ጹሑፋትካ ብ መልክዕ ፍሊም ከም ተቅርቦ ምንም ጥርጥር የብለይን ። well done bini .

 • ata ezien kea nesb wexae yexarefa nebaleken ke entay temesla konlen demami

 • Biemnet Desale . Ab hayli barie 25 zur zbebere dyu Behaki zgerm kemzi aynet bkat. dibela ina nbli zneberna 25 zur 2y brgued 2y hayli nieru

 • Eway ewriopa hawey kkkk Brko Zelinayio balina nefelt

 • ናይ ብሓቕይ Flimi ማለት ቤናም ሓዉና አንታይ አሞ ክሉ አቲ ናይ ህዝብና ዝብሎን አቲ ናይ Europa ሂወትን ጽቡቅ ገርካ ብከምዝይ ዓይነት flimi ብምስራሓካን ንህዝብና ብምቅራብኻን አንታይ አሞ ምስጋናና ሓጎስ ይብሉን ገይና ክንጽበ አና ከማን ካብዝይ ንላዓሊ ንኽትምዝረናን ኣዝያ ደስ ክትብለናን( መስቀላዊ መገዲ)ኣዝያ ማሃሪት ከይና ኣነ ብወገነይ ረክበያ ኣለኩ ከማይ ደስ ዝበለትኩምን ንሓዉና ቤናም ብስመይ Plesse Like ሃብለይ።

 • aye awalidna mebzahtu elalkin bzaeba Europa america ktewrya msakin zelewu yemltukin alewu ab zeychbet hilmin hwtetan gzekin aytebakina

 • ደራሲ ቢንያም ፥ብጣዕሚ ፥መምህር ልቦና እዩ ፥እዚያ መስቀላዊ መንገዲ ቅድሚ ናብ ሰደት ምውጻኣይ ኣብ ኣስመራ ኣንቢበያ ነይረ ፥ብሓቂ ከኣ ገላጺ ጹሑፍ ፥መሳጢ ክላሲካላዊ ቃላት ፥ሓረግ ፍጻሜ በቃ ካብ ትሕዝቶ ቁምነገር ውሓለ ዝበል ስራሕ እዩ ፥ነዚ ጽሕፍቲ ብምንባብ ፥ሕጂ ከኣ ብመልክዕ ተኻታታሊ ፍሊም ክርእያ ምብቃዓይ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ይኹን ፥፥ ግና ሓደራ ዋና ሲነማ ድዩ ሎሚ SOYRA ENTERTAINMENT ስለዚ ብዙሕ ዋጋ ከፈልኹም ንዕግበት ህዝቢ ስርሑ ኣታዊ በዓላ ክትመጽእ እያ ካብዚ ሕማም ናይ ዘመንና ካብ ምቁራጽ የድሕንኹም ፥ንሕና ከኣ ናይ ስነ ጥበብ ሃገርና ክዓቢ ሕጋዊ ምርኣይ ነዘወትር :: ገደፍዎ ምስ በዓል hollywood and bollywood ምወድዳር ግና ምስ ገረቤት ሃገርና ኢትዮጵያ ንምሃር ፥ከም በዓል EBS TV (Ethiopia) ኣብ 2008 ብዙሕ ዋጋ ብምክፋል ካብ ንእሽተይ ጥንቁቅ ስራሕ ናብ ዓቢ ዕብየት በጺሖም ከኣ ፥ብመልክዕ ሳትላይት( EBS TV focuses various entertainments related subjects such as talk shows, game shows, movies, dramas and others. The channel also known for daily news segments including local to global news)ብመልክዕ .youtube .....etc..... ተካታታሊ ፍሊም ሃገሮም ከም ዝዓቢ ገይሮም:: #Dramas ; Mogachochu (ሞጋቾቹ) Dana (ዳና) Zemen (ዘመን) Senselet (ሰንሰለት) እቶም ሰብ ትካል ዓቢ ኣታዊ ኣለዎም እቶም ስነ ጥበብ ዝሰርሑ ኹሎም ከኣ ካብ ደረስቲ ክሳዕ ተዋሳእቲ ጽቡቅ ኣታዊ ኣለዎም ፥እስከ ንሓቂ ደራሲ ናይ ዘመን Mesfin Getachew ካብ ብንያም: ብፍጹም ኣይበልጽን እዩ ፥ግና ምዕባሊ ዝሓሳዮ ቢንያም ካብ Mesfin Getachew ብዙሕ ናይ ኣታዊ ፍልልይ ኣለዎም፥ናይ ሰማይን ምድርን ፍልልይ በቃ ፥ስለዚ ስነ ጥበብ ክዓቢ ሓቢርና ንስራሕ፥፥ ስለዚ ካብ ካልኦት ንምሃር ፥ስለዚ ነቲ ዘስርሕን ዝጽዕርን እዚ ናይ ዘመንና መዕባሊ ሓያል ስራሕ ስለ ዝደሊ ናብ ዝዓበየ ማለት ከም ይዕበየኹም ፥ስለዚ ኹሉና ኤርትራውያን ነቶም ዝዓበየ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሓገዝና ነበርክት ፥ዕብየት ንስነ ጥበብ ሃገርና:: SOYRA ERITREA ::ከኣ ብሓቂ ከም EBS TV (Ethiopia) ናብ ዝላዓለ ይብጽሕኹም ፥፥ ጽቡቅ ኣቃራርባ ፥ጽቡቅ ስራሕ ፤ኣብ ስራሓኹም ከኣ ዓወት ብልጽ ራኢ ምስ ዕላማ ይሃብኹም ፥፥

 • Mesqelawi mengedi nitigrigha tiray iu zmilket Anes kalie mengedi iu zleni

  • Osman Suleman + duhur zkonka seb Azi film ms haymanot tethahzo aloka hanxi zkone comment gda zeytxhf

 • እዋይ ዓደይ ሽኮር ሰብ ድብሃል ደየለ ህግደፍ ቀሪባ እያ ማዓልትኩም ሑሱራት

 • ድምጺ እዚ ናይ cafe teqoxaxerwo

 • ደገ ምካድ ወይ ካብ ደገ ዝመጸ ምምርዓው ዝብሃል ዘረባታት ግደፍዎ ሕጂ ንሕና ኢና ንመጸኩም

 • ኣብ እሮፓ ዘለው ወሪድዎም ኣበይ ክጥዕሞም

 • መሳኪን የሕዋተይ ናይ እሮፓ ክትብላ ዕንበባኽን ከይ ረግፍ

 • Eway ezom zeydeley texhfeu zelkumes men kebdekum regxekum eyu seke elkum zeydeley texhfu zelkum ezi lebi welde eyu kaley mas texhfu belu seke elkum sabe aytrbesheu adelkum rayu tezay adlkum ka gedfekuma tewexu tezay kenu gen nakum des sele zeybltekumes axelewuna aytblu kaley ka haki eyan tezrben meslni haki aytexelu esu sele zeknkum ekum segab hije kertet teblu zelkum enber haki tezfetwu nerkum abezi aymhalkumn nerkum Bini ka Tanx neza betami nfetewa zanta filme gerka mexka nayzom kame gele coment reka aytgedes hemam nebsom eyu

  • Samiteay Nateay kkkkkkkkkk👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻☠️☠️☠️

  • +Mussie Wedi alie ata hawey yhemka deyu kmezi zerka zelku yhtfetfeka eyu ane kemka zeykenku emo bemlhesey teray zezerb kaley hije zey kenku astmkeryo abe gezeun satun astmkeryo eye kkkk aytshkeni eski eway resi beka zerka zesmka zey blkas mengestka mengestki do hezbi do gele hije nay mewdeta tezrbka weay ka xerfka malet eyu bale eskum alkum endo haleyti hezbi heleylu enber eway ba shger eyu kelkum hade

  • Samiteay Nateay ኣታ ሃተውተው ኣይትበል ቀድምካ ኣስተማቅራ ካልኣይ ድማ ካብቶም ንሕና ንሱ ቶኾንካ ብኣጋኻ ምቁራጽ ይሕሸካ ? ተዘይ ኮይኑ ድማ ሰብ ፈትዩ ኣይኮነን ዓዲ ጎና ክነብር እንታይ ድኣ ንስኻን ከማኻን ለኽባጣት ከፍእኩምና ኢና ሓውን ባሕርን ሰግርና Europeን ከባቢኡን ህዝቢ ኤርትራ ከርተት ንብል ዘለና ! ስለዚ ድማ ብኣፍካ ዘይኮነ ጨለ ሙኻን ! ሓቅነታዊ ባይታ ህዝብኻን ሓውካን ፈቆድኡ ከም ናይ በረኻታት እንስሳ እዩ ዝነብር ዘሎ ? ኪኖ እዚ ድማ ብዙሕ ኣብነታት ብሃብኹኻ ግን ዝርድኣካ / ወይ ዝርድኣኪ ኣይትመስሊን ወጽዓ ሓውካን ሓፍትኻን ህዝብኻን ወዘተ ....

 • Entay 30 zehlefe weray do ilki tefahiru may zeyrekobo meshenit hizken si meyaxat @??? So veri good i like

 • ዛ ፊልም ኣብ ጋዘጣ ኣንቢበያ ነይረ ቢንያንም ኣዚካ ጅግና ኢካ ቀጽሎ ብፍላይ ታ ትምርዓዋ ትምርዓወካ ያ ትብል ከምዚኣ ፊልም ተትገብራ ኣመና ምጸብቀ

 • Ati dhlti anjera eiroba dea abey ktam elkyo

 • Wawawa btami des tbl film ye ab 3y kfal yerakibena nic!!!

 • Wow xibikity film

 • እዋይ እዘን ናይ ጸጋም ጫማ መን ክሪኤልክን ዲኽን ትሰቕለኦ ዘለኽን። ጽንሕነ በላ ዳውንሎድ ገይርና ኣብዛ ፈይስብክ ክዝርግሖ ኢየ። ፈቲና ስደት ከምዝወጻና ትላገጸልና ኣለኽን። ዓድና ክንምለስ ነዚ ሽፍታ ህግደፍ ብመልክዕ ፊልሚ ነቲ ኣብ ሕማቕ ዘሎ ህዝቢ ክተንቅሕዎ ኢዩ ዝግብኣኩም። ሓደራ ፈቲና ኣይኮናን ንስደት ወጺና ካብ ስድራናን መትዓብይትናን ክንፍለ።ክንደይ ሳህራን ባሕርን ዝተሳገረ ምስ ወረቐት መንበሪ ዘይምርካብ ተደሚርዎ ክትላገጽሉ ጽቡቕ ኣይኮነን።

  • Hawey hemake aytezerb ezi nay kedam eyu lebi weled eyu abe gazeta zewexe zenbere hije be film teserhu arheke ablka hesab hawey

 • Meskelawi mengedi .... xbuati film gn bdege zatu dmxi teqaxaxerwo please bflay ab enda cafetat zelo nay coffee machine kab tewasaeti wexaei zelo seahkn elalatn ysmae alom mo please...... thanks

 • ሰላም ሰላም ኤሪትራዊያን ኣሕዋትይ ኣብ ኩሉ ኩሪናዕ ዓለም ዘለኹም ኣኣብ ዘለኹሞ ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም ኢናበሉኩ ቀጽለ ክብሎ ደለየ ዘለኹ ነዛ ፊልም ጽብቅ ገሪና ኢሞ ንሪኣያ ኢዘን ኣዋልድ ኣሕዋትና ዘውጾኦ ዘለዋ ቅላት በጃኹም ዓገብ ንበለን ብጣዕሚ ሃሳይ ዝኮነ ቅላት ይጢቀማ ኣለዎ ብፍላይ ንመኒኢሰያት፡ ከምዚ ኩሉና ንፈልጦ መንኢሰያት ኤሪትራ ፈትዩ ኣይኮነን ናብ ኤሪጵ ተሰዲዱ ሰለዚ ብኣፍን ዘውጾኦ ዘለዋ ቃላት ሕማቅ ሰለዝኮነ ስነስራዕት ክገብራ ኣለወን ተወሳኺ ሕብርተሰበን ከክብራ ኣለወን ከም ሰራሕቲ ፍልም መጠን።

  • +Samiteay Nateayሰላም ሃፍተይ መጀምሪያ ንስኽውን ሪኢቶኪ ክትህቢ ከለኪ ስነስራዕት ግበሪ ኣንብብኩም ድኹም ዘይትፈልጡ ኮንኩም ዶ ገለ ኣይትበል ካብዚ ዝዕቢ ጸሪፊ የለን ኣነ ሪኢቶይ ህብ ኣለኹ ምሳይ ዘይክትሳማሚዒ ትክሊ ኢኪ ካብኡ ሓልፍኪ ግን ካልኣ ክትዛርል ይብልኩን ካላኣ ኢቲ ፍልም ካብ ልቢወለደ ይምጻ ካብ ካልኢ ይምጻ ስነስራዕት ገርን ከቅሪቦኦ ኣለወን ካብኡ ሓሊፈን ንኣብ ደገ ዘለው ሰባት ክጻሪፈ መሰል ይብለን ንብዕለን ኣብደገ ዘለው ሰባት ከቆምታ አንዳ ዋዕላ ምሰአን ዘሎ ኣይክብራ ኣብደገ ዘሎ ኣይክብራ ብጣዒሚ ዘገሪም ኢዩ።

  • Selam solomun eway ata entey ekum kedam feltekum tezerbu ba akelkum kelu mes zekene kethezewo ketnberu ezi lebi weled eyu hije aykenen nay kedam eyu kerub endher zeytnbebu nerkum tezerbu sabe mesrhe aytkelewo ba kemti meslna sena teblu mesle sabe aytchertu

 • NICE SERIES, I LOVE THE TITLE TOO.

 • ብመጀመርያ እንቃዕ ብሰላም መጻኹም ደቂ ኤረይ ወለላ ኣስዒበ ንዳናይት በጃኺ ንዳኒ ሐራይ ካይትብልዮ ናብ ሽወደን ባዕለይ ክወስደኪ እየ ነቲ ዓቢ ሰብኣይ ካይትኣምንዮ ናዓይ በዚኣገርኪ ክትረኽብኒ ትክእሊ ኢኺ ዳኒተይ ማራ እየ ድፈትወኪ ሰብ ዝበለ ይበል i love u

  • Hahhaha i cant stop laughing.sometimes i font know why some ppl write like this comment.heyyy please wake up this is film okay its not real so dont be emotional.just see it as a film nothing morethan that.

  • Sisa Live comedy 😂😂😂😂

 • Living in diaspora is the life as you think a lot of downs every day discrimination every where stay home with respect

  • nope not bro they don’t know about it just they think we are living amazing

 • Kkkkkk ezgi afleteki wedey awedat Asmaras kab cappuccino ayhalfun yom

 • ሰላም ሰላም ነቶም ደኺምና ከይበልኩም ስነ ጥበብ ሃገርና ተታትዩ ዘለኹም ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ነቲ ዓመታት በቲ ዘይነጽፍ ቀለሙ ጽምእና ዘርወየ ቢኒ። ብሉጽ ስራሕ ካብ ብሉጽ ሰብ። ናተይ ርእይቶ ነቲ ብሉጽ ስራሕኩም ዝያዳ ጥንቅቅ ኢልኩም ክትሕዝዎን ካብ ምባል ዝብገስ ኢዩ። ደቂቅ ዝመስል ግን ድንግርግር ዘብል ፍጻመ ስለ ዝኸስት። ብዝኾነ እዛ ፊልም ብመልክዕ ዛንታ ቅድሚ ዓሰርተ ዓመት ይፈልጣ እየ፡ ኣብዛ ፊልም ድማ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ለውጢ ኣይረኣኹላን ፡ ዳርጋ ከምዝነበረታያ ትስራሕ ዘላ። በዚ መልክዕ ድማ እቲ ዛንታ ናይ ቅድሚ 13-15 ዓመት ዛንታ ይከውን ኣሎ ማለትዩ። ኣብቲ እዋን እቲ smart phone ኣይነበራን፡ ንምንታይ ደኣ ኮነ ኢልካ ኣብ 14፥18 ዘላ ናይ ሞባይል ምስንዳው ክርአ ተደልዩ። በንጻሩ እኳ ደኣ ክትሕባእን smartphone ኣብዛ ፊልም ክትቅልቀልን ኣይነበራን ምበልኩ። ስለዚ እዋን ብንጹር ክሳብ ዘይተሓበረ ተኸታታሊ ካብ ትዕዝብቱ ኢዩ ናይ ፍጻመ መቃን ግዜ ዝግምት፡ ነዚ ናይ መቃን ግዜ ተፍርስ ድማያ ኔራ። ምናልባት ኣብዚ ዘመነ smartphone ከም ዝተፈጸመ እንተ ወሲድና ኣብ 26:32 ባትሴባ " ብምንታይ ኢየሞ ክረኽቦ " ትብሎ ንግዝየና ዝውክል ኮይኑ ኣይስምዓንን። ስለዚ መቃን ግዜ ብነገራት ከይጋራጨወና ጥንቅቅ ምባል ከምዘድሊ ትዝንግዕዎ ኣይብልንየ። ወደሓንኩም።

 • Please ነዛ ተኻታታሊት ፊልሚ እዚኣ dislike ንግበራ ወገናተይ ነገቲፍ ክሳብ ዝኣትው ? እቲ ምንታይ ናይ Europa ካብ ፍልሚ ምርኣይን ካልእ ዝገብሩዎ ነገር የለን ካብ ተባሃልና ብተግባር ድማ ነርእዮም ፈቲና ዝተሰደድና መሲሉዎም ኣሎ !! 👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻

  • ኣታ እንታይ ወሪድካ ቀዳማይ ነገር እዚ ፍሊም ቅድሚ ንስካ ንስደት ምሕሳብካ ዝተጻሕፈ የ ። ነገር ፋራ ኮይኑ ጋዜጣ ከይንበብካ ወጺካ ዝጸርፉኻ ዘለዉ መሲልካ ። ብ ዝኮነ ኣተሓሳባኻ ኣማሓይሽ ዓሻ ኣይትኹን እንተ ኪኢልካ ከም መምሃርን መለበምን ተጠቀመሉ።

  • +Mussie Wedi alie ata bejaka eski nay afe whele aytekenley heray do ane hasebey eye hebka enmber tekawmay deye degafey aytefeleten eka seke elka aytzerb afey gefheley elka adelka nyeti zexhfekulka tezerb tere elka saket halewulowu aytble meblkuka gen aydelenen eyu kaley ka eska teray endka haley heska heleyelom enber

  • Ashaaa

  • Hey please this is a jock not real.please try to understand brother.

  • Samiteay Nateay ርእሰይ ንኸሰርሕ ብጉቡእ ድኣ ንስኻን መ ግስትኻን ሳዓብትኻን እንዶ ኣዘንቢልኩሞ ? ወረ ክሳብ ማዓስ ኢኹም ወጽዓ ህዝብኹምን ሓውኩምን ሓፍትኩምን ከተለሊዩ ? በቃ እቲ ሓሶትን ብድዐን ተኮልኩልኩሞ ኢኩም ዘለኩም ! ማዓስ ትምለሱ ናብ ሓውን ባሕሪን ስቃይን ዘሎ የሕዋትኩምን ህዝብኩምን ግን ይገርመኒ እዩ ::

 • ኣገባብ ጀላዓት ዕድል ሰደት ሓርፋፍ ኮይኑ ክሳብ ዝኾርኮሐ ዕሽር ኣውትከሪ ምጥቃም ግድን እዩ ኣብ መስኮት ተለቭጅን ኮፍ ኢልካ ቁስሊ ሰብ ዘይ ምጉዳእ ትዛረበኦ ዘለኽን ብእዝንኽን ስምዐኦ ኣገባብ ኣገባብ

  • ብናጻ ጻሓይ ብርሃን ብርግጽ እዚ ኣብ ስደት ዝርከብ ህዝብና ኩሉ ሓቢሩ ( ድስላይክ ) ክገብር ኣለዎ :: እቲ ምንታይ ፈቲና ኣይኮናን ኣብ Europa ተቀሚጥና ብሽግርን ብመከራን ንሳቀ ዘለና ::

  • Gelat keman awhidkalen seb werega siena lba tefiewa esen kea ylagetsa

  • Yes

 • Btami tbkti film gn krub hatira bzkone tbuk film ketlwo ab tmetie kfal yerakbena keep it up bro byeeee

 • Wawwww nicc btaa,mi qayteqarxwa nhna komment mgbar aynhamqn enana

 • Ata azi beall schhmi sebay kefff khbeka niccc kullatkum

 • ብዛዕባ ናይ ኢሮፓ ዘለዉ ሓቂ ተዛርብክን ኩላትና social ኢና ደቂስና ንበልዕ ኣብቲ ዓድና ዘለዉ ጥራይ ሓዛ ንሶምዮም ወርቂ እምበር ስደት ዘለናሲ ክክክክክክክክክ

  • u r shit. we work and live. but you shit sleep and beging from sicial. u r stupid chickens!

  • Mera tube kubur hawu kulu hade aykonenn habibi 75% tsearun serihun eyu zinbr eti kalten hin dess ayblekan eyu kemeu kem zelo kihbru mftanom gin zineadu eyom

  • ዕገብ ክንብለን ኣለና ብጣዕሚ ሃሳይ ዝኮነ ቃላት ኢየን ዝጢቀማ ዘለዋ ሎሚ ሸለ ኢንተ ኢልናየን ጽባሕ ንጉሆ ካልኢ ክብላና ኢየን Dislike ክባሃላ ኣለወን ኩላህና መኒኢሰያት ኤሪትራ ፈቲና ኣይኮናን ተሰዲድና ዘለና ዘሪዳኣና ኢንተ ኮዩኑ ይላገጻልና ኢየን ዘለዋ ሽኮሪና ሓወይ።

  • Fah fah elna ina do kkkkkk

 • ነዚኣ ኮመንቲ ትንብቡን ፊሉምን ትርእዩ ዘለኩም ሰላምን ራህዋን ይመንየልኩም ዎትሩ ሕጉሳት ክትኮኑ ሰላምን ራህዋን ይመንየልኩም ገለ ዓይነት ፊሊም ማሃሪት ብፍላይ ነቶም ሰድት ጥዑም ኮይኑ ዝረኣይኩም ዘሎ ሰድት ዓዲ ጋና

 • Genet zetu alku tele gdefaley

 • ane lomi eya komonti xihfie hurma sheyfe

 • Down down isyas teskut bes kusum yala isyas ywred zbl like

  • This has nothing to do with Isayas it's a movie you don't know the difference you shot agame

  • +Dear mam ክክክክ ናይ ባሓቂ ሱዳን ብ ህዝቢ ተማሓደር ኣላ ድሮ እቲ ካላኣይ ካማን ኣውርኢዶማ እልካዮ ክክክክክ

  • ዕሞር ኣልበሽር ዶ ኢልካ ዑመር ኣልበሽር ነበረያ ነበረ ኮይኑ ኢዩ ድሮ ከማ እቲ ካልኣይ ደይቡስ ወሪዱ ድማ በስ ሱዳን ብህዝቢ ትመሓደር ኣላ እዝይ ድማ ናይ ህዝቢ ሱዳን ጅግነትን ቆራጽነትን ኢዩ ዘርእየካ በቃ

  • +Dear mam ok hawey ኦሞር ኣርበሽር ዎሪድ ሓኪ ድዪ

  • Sudan aleku hawey

 • Deqi ereyy mearey nicc qexlluley aske

 • Awedat Asmara tebl yeak shame yeak nay Europe dea nay Eritrea hagereb aba inadiya zela

 • አፍዝዝ አደንዝዝ የሚለውን ብቻ ሰማሁ ትግረኛ አልችልም ክክክክክ

 • Deki erey jiganu shushaykum yebzehayo naybehaki xbuk sirah ezom Eritrea just for Eritrea nizelialem ayndimer aynigedil

 • ደቂ ኤረይ ሹኮራት ሓንቲ ነቀፌታ ኣላትክን ካብ ደገ መጺኡ ኣይ ትበላ ኩሉ ኣብ ደገ ዘል ንባሉ ኣይ ጥዓሞን ነቲ ኣብ ዉሽጢ ኤርትራ ዘሎ ንከሙኡ ተሸርሺሮም ኢዮም ሃጽ ኢሎም ዝጠፍኡ ዘልዉ በጃኩም

 • Ya ezne haramu kndey kzenatela eye awaridenana enber nezom dyaspora keynregmekn bejakn mergemna ka sdri aytsedeknn eya zelenayo balna nfelto bafankulu

 • Eway awald eritrean nay ወጻኢ ወጻኢ ክትብላ ከመይ ዓባይ ውጽኣት ትሓዝክን ድኣ ንስክን ሲ kkkkkk so bzkone xbuk srah kexlwo aythmequ like kea aykfelon eyu adiyuna ekum

 • Tankes keixlwo

 • Ab Europa da tekemetu nay weray desti ymeslu tbli denayti gumama .hawala da texebeken model mesilken si afkem meliken txarefa kea..teum sdet kem zeyele kulu seb zfelto u..Bzekone Bzaeba sdet gedifken kulu seb ms sdereu tehaliakifu keneber xelot gbera

 • ጽቡቅ ኢዩ ቀጽልዎ የሕዋት ዓወት ሚስኪን የሕዝንኒ ብሽም ዓወት ላይክ ግጨይኒ ከማይ ብፍቅሪ ሕቅቅ ዝበለ ክክ ኣወዳት ኤውረፓ ገረምቲ

 • Ata gelomsi ab Congo kolwo nezom Europa ayetxrefona yeblo megamogo ayefetkewan eza movie kiyaro

 • Wellcome mukurat

 • Eti shebet abti resi nata gual 34 eye zebelet, nementay adleye, 44 eko aykoneten ela. Poor make up skills .

 • Nay bhaki sdet n zeyreayo tray eyu mukur

 • Ata entay meatu eyu bzkodnayo Film xerfi, eway seb dege nrekbo.

 • mn km wedi mezelo yake

 • ati gele ta xebekiti nezom ney degi selam zeythebona serhina kenebre aueftekwan kiyaro rasi akat elki alku

 • dis like

 • Wela ko Film yekun dea ember ab hakena hiwetkin wen erupa eyu helmekin awea dea kof bela kulatna wexina dea men kterif bzkone xbuk serah ajokum

 • ab dege zelo seb kemzketatelo nezi film yfelta do? ane bwegeney dislike hibe aleku ena texerefku like aygebrn eye

 • ከም ዋዛ አንዳ ኣምሰልኩም ዶ ሓቀይ ኣብ መንጎ ዲያስፖራን ኣብ ውሽጢ ኤርትረ ዝነብር ሓፋሽ ምፍልላይ ትፈጥሩ ኣለኩም

 • eway entay gedifki awardkna nezom nay dege kkkk but is not good life though for real! better than eritrea,

 • Eritran fili teraykum hagerkum abey mesmer km zela zengikum aymslnen

  • Hagerka ke abey diya zella... srah gedifka bzaeba hagerka thasb zeleka amsilkayo

 • ብፊልሚ ኤርትራ ስለ ዝዓበኹ ብጣዕሚ አየ ዝጸምኣኩም ምአንታይ ክትብሉ ብሉጽ ፊልሚ ስርሑ። ዕድመን ጥዕናን ይሃበለይ የ

 • ኣንቱም እንታይ እና ገርናኩም ማሓሩና እባ ሰርሕና ላይክ ክንህበኩም እንተዘይስርሕና እኮ እቲ እንተርነት ውን የለን ማለት ዩ ብኡ ምክንያት ክኣ ፍልምኩም ላይክ ቪው ይውሕዳ ካካካ

 • እዋይ ዛኣ ጋል ክትጻርፍ ሰማሃርን ፡ ወዲ ሃለቃን ደኣ ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ኢሎም እዮም

 • Diese zwei frau nicht so gut gehbu foksti achrqi

 • ዳኑ ምቅርቲ

 • Nezom Nay dege selam zeythbuna .serhina kinber .

 • Good job 👍🏻

 • Good job

 • ሒው ሒው አውይ ጸርፊ

 • Wawwwww

 • Atum sebat abzi sdet entay alo diu bejakum beten 400 ab adina yihysh esu gin yiakleka beliwooo

  • Meron Samuel anta zeytmles emo ewae tewaridna ko bakum

 • Wawwe

 • ati Europa wala hade yelan adki yehshki nehna keman kemaxi nehseb alna I am from Germen

 • ኣታ እሞ እዞም ናይ ኣውሮፓ ተስፋ ኣለና ዶና ክንረክብ ኢና ክክክ

 • meron heile I LOVE YOU

 • ኣታ እዚ ዘለናዮ ናብራስ ፈሊጥክሞ ሞ ኣብ ሃገርና ተመሊስና ክንምዕብል ከ ትደልዩና ዶ ካብ ሃገርካ ወጺኻ ናብራ ሰላም ከም ዘየብካ ሃገርና ከንድሕን ሓጉዙና

  • +Arsema Ashmelash ንኪድ ንእቶ ዓድና ምስ ህዝብና ኮይና እቲ ዝመጸ ክሳብ ዝመጽእ

  • +Arsema Ashmelash ንሕና ኮ ኣብ ስደት ኣለና ዎላ ሓንቲ የብልንንን ኢሰያስ ከምዚ ጌሩ ኢልና ካብ ምዝራብ ሓንቲ ኣይ ገብርርና ኢሰያስን ኣታሓሳስባ ከም ናይ ኢሰያስ ዘሎዎም ሰባት ካብ ዓድና ምእላዮም ጥራዩ

  • ሚኪ ነብሲ ሓሳብካ ጽብቅ ነይሩ እሞ ከ እንታይ ንግበር እሞ ከም ናይ ሱዳን ዶ ክንገብር ተስጉድ በስ ክንጅምር እልካ ✌✌✌🇪🇷🇪🇷🇪🇷

  • Michale Habte እሞ ኣበይ ኮንካ እዮ

 • Kndey ke yxarefa yen wedianana enber gnyat kkkkkkkk

 • Kkkkkķkk

 • Antn yhwat ab eruopa wela hanti yelen ab camp tray 4 year geyrna Alena stress *lewti zbhal yelen* hiji gn keribe aleku congura kbhal ::

  • +Hayle Daniel thx u hayle hawey nmen elwo fetari hiji dea keribe eye gn etom ab Eritrea zelewu shgrna zfeltwo aymeslenn 😁god bless you my dear🙏

  • Kkkkkk arbate jahre kkk ajuka zhaweyyy men elwo fetari